Město Libáň OFICIÁLNÍ STRÁNKY MĚSTA minimapa Pro slabozraké

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Město Libáň > Městský úřad > Registr oznámení

Registr oznámení

Registr oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích podávaných veřejnými funkcionáři podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění

Základní dokumenty
1. Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění
2. Vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb.

Podávání oznámení
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ve znění pozdějších předpisů ( dále jen "zákon") ukládá veřejným funkcionářům mj. povinnost podávat oznámení o
* jiných vykonávaných činnostech,
* majetku nabytém v průběhu výkonu funkce,
* příjmech, darech a závazcích.
Povinnost podat oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích vzniká veřejným funkcionářům poprvé za rok 2007, přičemž lhůta k podání oznámení je do 30. června 2008. Veřejní funkcionáři, kteří v průběhu roku ukončili výkon funkce, podávají oznámení do 30 dnů od ukončení výkonu funkce.
Oznámení se podávají na formuláři vydaném vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 578/2006 Sb.

Informace o registru oznámení
Registr oznámení obsahuje veškerá oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech darech a závazcích podaná veřejnými funkcionáři. Registr vede evidenční orgán, kterým je pro veřejné funkcionáře Městského úřadu Libáň tajemník Městského úřadu Libáň.
Veřejnými funkcionáři Městského úřadu Libáň jsou:
* členové Zastupitelstva města Libáň, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
* členové Rady města Libáň, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni,
* vedoucí zaměstnanci Městského úřadu Libáň podílející se na výkonu správních činností zařazení do Městského úřadu Libáň.
Registr je veden v písemné a elektronické podobě.

Nahlížení do registru
Každý má právo nahlížet do registru, a to na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si z něho výpisy a opisy. Evidenční orgán neposkytuje žadatelům o nahlížení fotokopie oznámení veřejných funkcionářů fotokopie oznámení veřejných funkcionářů. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin. Nahlížet je možné do písemného nebo elektronického registru.
Registr je umístěn v budově Městského úřadu Libáň, náměstí Svobody 36, 507 23  Libáň, 1. poschodí. Písemná žádost o nahlédnutí do registru musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození a bydliště žadatele.
Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Městského úřadu Libáň, náměstí Svobody 36, 507 23  Libáň.

Nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově Městského úřadu Libáň, náměstí Svobody 36, 507 23  Libáň, 1. poschodí, kancelář tajemníka

Nahlížení do registru v elektronické podobě
Nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je možné po přidělení uživatelského jména a přístupového hesla. Uživatelské jméno a přístupové heslo pro vstup do elektronického registru uděluje na základě podané žádosti evidenční orgán.
Přístupové údaje budou žadateli přiděleny po ověření žádosti (předložení občanského průkazu) u tajemníka.
Oznámení jsou v registru uveřejněna ve formátu PDF.

Vstup do registru oznámení

Přestupku se dopustí fyzická osoba, která
*
používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 9
* poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděl z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů nebo neúplnosti údajů uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
* neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě podle § 13 odst. 4

Kontakt:
Vedoucí personálního oddělení
tel: 493 598 191, 493 598 392
e-mail: personalni@mestoliban.cz

Soubory ke stažení:

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů v platném znění

Formulář čestného prohlášení

Žádost o nahlížení do registru

Informační SMS

Mapový geoportál území města Libáň

http://www.geosense.cz/geoportal/liban

Kotlíkové dotace

MZ-iP_261x96.gif

Městský úřad Libáň - netfirmy.czMěstské, obecní úřady - netfirmy.cz

29. 6. Petr a Pavel

Zítra: Šárka

Bude-li zde provozovat praxi dětský lékař(ka), přihlásili byste k němu své dítě ?
Od 15. 1. 2017 10:54 celkem hlasů: 103

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Návštěvnost stránek

295642